jeszcze jedna realizacja

jeszcze jedna realizacjajeszcze jedna realizacjajeszcze jedna realizacjajeszcze jedna realizacjajeszcze jedna realizacja

jeszcze jedna realizacja jeszcze jedna realizacja jeszcze jedna realizacjajeszcze jedna realizacjajeszcze jedna realizacja

 

w wiersze nizej